Week van de Alfabetisering

Van maandag 9 tot en met zondag 15 september a.s. vindt landelijk de week van de Alfabetisering plaats. Ook in Zevenaar is er extra aandacht voor het (beter) leren lezen en schrijven.

Begrijpen wat er in je post staat, de kinderen helpen met het huiswerk en een aanvraag doen voor de zorgtoeslag, deze dingen lijken zo gewoon maar zijn voor veel mensen niet vanzelfsprekend. In Nederland heeft 1-op-de-6 volwassenen* moeite met lezen en schrijven. Zevenaar vormt daarop geen uitzondering. Deze volwassenen lopen tegen allerlei obstakels aan en krijgen niet altijd waar ze recht op hebben. 

Koekjes-actie
Op donderdag 12 september a.s. houden de gemeente Zevenaar en Kunstwerk! de Bibliotheek een publieksactie op het Marktplein van Lobith. Je bent hierbij van harte welkom. Tussen 10 en 12 uur worden daar letterkoekjes gebakken en uitgedeeld. Tegelijkertijd gaan wij met het publiek het gesprek aan over lezen en schrijven. Deze actie vindt gedurende de week ook plaats in een aantal regiogemeenten, zoals Duiven en Westervoort en wordt ondersteund door de provincie Gelderland. De actie is onderdeel van een langlopende campagne Gelderland Geletterd, een gezamenlijk initiatief van de provincie Gelderland, Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Rijnbrink, Stichting Lezen en Schrijven en de Gelderse gemeenten.

Meedoen
De gemeente Zevenaar en Kunstwerk! de Bibliotheek vinden het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. We zetten ons in voor meer bewustwording en het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Ook stimuleren wij onze inwoners om zo nodig te werken aan hun basisvaardigheden. We werken hierin samen met de partners uit het Liemers Taalhuis: gemeenten Duiven en Westervoort, ROC RijnIJssel, Welzijnsorganisaties Caleidoz en Mikado, Regionale Sociale Dienst, Prago en Stichting Lezen en Schrijven. Het doel is om de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten.