Voorleestrainingen

Interactief voorlezen

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschools, die werken met kinderen van 0-4 jaar.

Inhoud van de training

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. De eerste bijeenkomst gaat over voorlezen aan kinderen van 0-2 jaar, de tweede bijeenkomst over kinderen van 2-4 jaar.

De pedagogisch medewerkers:

  • krijgen inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0-4 jarigen
  • leren alert te zijn op de initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes en weten hoe ze daar adequaat op kunnen reageren
  • leren hoe ze het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunnen maken
  • kunnen het voorlezen goed organiseren

Na afloop ontvang je een BoekStartcertificaat.

Locatie: Kunstwerk! de Bibliotheek Zevenaar
Gratis voor scholen waarmee wij samenwerken in het concept Bibliotheek op school of Boekstart in de Kinderopvang.

Deze cursus is op aanvraag. Heb je interesse in
deze cursus? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar: l.scholts@liemerskunstwerk.nl.

Voorlees coördinator

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en daarin een centrale rol willen vervullen in hun eigen organisatie

Inhoud van de training

Deze training leidt je binnen drie bijeenkomsten op tot voorleescoördinator. Met voorleescoördinator op het kinderdagverblijf of peutergroep is het voorleesbeleid goed geborgd. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan voorlezen aan jonge kinderen, interactief voorlezen en ouderbetrokkenheid. Na de training beschik je over de basiskennis van jeugdliteratuur voor de doelgroep nul- tot vierjarigen.

Na de training kunnen deelnemers:

  • samen met hun leidinggevende en binnen het kader van de eigen organisatie het (voor) leesbeleid opzetten;
  • praktisch uitvoering geven aan dit beleid;
  • collega’s enthousiasmeren en voorlezen levend houden binnen de organisatie;
  • ouders informeren en enthousiasmeren;
  • een samenwerkingsverband met de bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen opzetten.

Locatie: Kunstwerk! de Bibliotheek Zevenaar
Gratis voor scholen waarmee wij samenwerken in het concept Bibliotheek op school of Boekstart in de Kinderopvang.

Deze cursus is op aanvraag. Heb je interesse in
deze cursus? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar: l.scholts@liemerskunstwerk.nl.