Organisatie

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om in een notendop te vertellen wie wij zijn, wat we voor onze bezoekers en leden kunnen betekenen en hoe we hier gestalte aangeven.

Missie
De missie van Kunstwerk! geeft het bestaansrecht en de identiteit van de organisatie weer. De missie luidt:Wij zijn een cultureel centrum van nieuwe mogelijkheden; een plaats waar educatie, informatie en cultuur door inspiratie en techniek tot je komen. Daarmee zijn wij een plek waar ontmoeting, overleg en handel ontstaan.

Visie
Met de visie van Kunstwerk! wordt een visionair en ambitieus beeld gepresenteerd, van wat de organisatie wil zijn. De visie luidt:Vanuit cultureel en maatschappelijk ondernemerschap met passie voor cultuur en educatie, inwoners en bezoekers van de Liemers blijvend ontwikkelen, boeien en binden.

Drempels verlagen
Met onze vaste en mobiele vestigingen, maar ook met onze digitale bibliotheek, streven wij naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid van onze dienstverlening. Ook ons tariefbeleid is erop gericht zo weinig mogelijk drempels op te werpen. Voor onze strategie betekent het dat wij ons zullen richten op onze ontwikkeling tot ‘brede bibliotheek’: een bibliotheek die aansluiting zoekt bij de maatschappelijke, educatieve en culturele thema’s die spelen in de lokale gemeenschap en van belang worden geacht door onze gemeentelijke opdrachtgevers. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij de activiteiten van lokaal en regionaal opererende maatschappelijke en culturele organisaties.


Samenwerkingspartners
Wij geloven dat de kracht van goede informatievoorziening schuilt in goede samenwerking. Informatie wordt namelijk pas kennis als het gedeeld wordt. Maak kennis met een aantal van onze samenwerkingspartners.

Kunstkring Duiven
Creatief centrum voor cursussen, kunstuitleen en exposities in de gemeente Duiven.

Maria Wezendonk - secretaris KKD:“De bibliotheek is een betrouwbare samenwerkingspartner. Het grote bereik onder de Duivense bevolking helpt ons in ons streven om de creativiteit in Duiven in de ruimste zin van het woord te bevorderen.”

Mikado
Mikado speelt een centrale rol in de opbouw en continuïteit van het lokale vrijwilligerswerk door informatie te geven en door vraag en aanbod samen te brengen.

Derk Jan van Melis - Mikado:“De belangrijkste reden om met Kunstwerk! de Bibliotheek samen te werken is dat in onze ogen de bibliotheek hét ontmoetingspunt is voor mensen van alle leeftijden, jong, oud, man, vrouw, autochtoon of allochtoon; Iedereen komt er weleens. De bibliotheek staat garant voor kwaliteit, gezelligheid en professionaliteit. Daarom kunnen leerlingen in het kader van een maatschappelijke stage op een uitdagende manier kennis maken met de brede samenleving waarin we leven. De bibliotheek heeft de contacten, de boeken (inspiratie) en de ervaring om mensen wegwijs te maken. De bibliotheek gaat ook met zijn tijd mee; op digitaal gebied is er van alles te doen en te beleven.”

ROC / Rijn IJssel
Rijn IJssel is hét onderwijscentrum voor beroepsonderwijs in Arnhem en omgeving. Vele jonge mensen en volwassenen worden hier opgeleid. Rijn IJssel werkt nauw samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en overheid.

Manon Best – docent:“Bij Rijn IJssel weten steeds meer laaggeletterden de weg naar het Taalpunt van de Bibliotheek te vinden. Ook toe-leiders vragen om informatie, waardoor Rijn IJssel via de bibliotheek een steeds duidelijker gezicht krijgt. Ook is er de mogelijkheid voor groepen cursisten om buiten openingstijden de bibliotheek te bezoeken. Al met al een belangrijke samenwerking die juist die doelgroepen bereikt die de weg naar de bibliotheek niet uit zichzelf vinden”

Balans
Een vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

Rianne Broer – Balans:“Niet iedereen die naar de bieb komt, wil boeken lenen. Een belangrijk deel is op zoek naar informatie. Balans wil mensen helpen bij hun zoektocht naar oplossingen voor hun problemen. Openbare ruimtes, zoals bibliotheken, zijn daar bij uitstek geschikt voor omdat mensen er de tijd nemen om te luisteren en te praten.”

MEE Oost-Gelderland
MEE Oost-Gelderland biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een beperking te maken hebben. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een autisme spectrumstoornis, chronisch zieken, ouderen, maar ook de mensen uit hun omgeving.

Lucy Glaap – MEE:“Net als MEE is de bibliotheek gericht op informatievoorziening. Maar als toegankelijke en onafhankelijke openbare plek bereikt de bibliotheek toch weer een ander publiek. Samenwerking stelt ons in staat ons publieksbereik te vergroten.”

Stichting Kunstwerk
De stichting Kunstwerk in Westervoort organiseert al meer dan 10 jaar tentoonstellingen van professionele kunstenaars op twee locaties in Westervoort: Huize Vredenburg en de Westervoortse Bibliotheek. www.kunstwerkwestervoort.nl

Basisscholen in de Liemers
In de Liemers zijn 34 basisscholen. Deze worden jaarlijks door middel van het educatief aanbod geattendeerd op de producten van Liemers Bibliotheken die speciaal ontwikkeld zijn voor het basisonderwijs. De scholen maken intensief gebruik van het educatief aanbod.

Lilian Scholts Leesconsulent/Mediacoach - Mirelle Besselink Leesconsulent/Mediacoach:“De door de bibliotheek aangeboden producten sluiten aan op de kerndoelen die de basisscholen dienen te behalen. De bibliotheek tast zoveel mogelijk af wat de wensen van het basisonderwijs zijn, en past hier de producten zo goed mogelijk op aan."
 

Stichtinggegevens Kunstwerk! de Bibliotheek

Kerkstraat 27 
6901 AA Zevenaar
Tel: +31 (0)85 - 040 99 71
E-mail: info@liemerskunstwerk.nl
KVK: 09147958
IBAN: NL89 RABO 0308 2834 65
BTW: NL855934785B01
www.debibliotheekliemers.nl

Bert Frölich directeur