Algemene voorwaarden

Voorwaarden die wij stellen aan het gebruik van onze diensten en wat je in ruil daarvoor van ons mag verwachten.

Ons streven is om optimale en uitgebreide informatie aan te bieden tegen een redelijke prijs. De voorwaarden die gelden wanneer je gebruik wenst te maken van onze diensten, staan in het uitleenreglement. Wij hechten groot belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening en een professionele uitvoering hiervan. Daarom hebben wij wat je van ons kunt verwachten in servicenormen vastgelegd.

Download onze algemene voorwaarden.