Samenwerkingspartners

Wij geloven dat de kracht van goede informatievoorziening schuilt in goede samenwerking. Informatie wordt namelijk pas kennis als het gedeeld wordt. Maak kennis met een aantal van onze samenwerkingspartners.

Kunstkring Duiven

Creatief centrum voor cursussen, kunstuitleen en exposities in de gemeente Duiven.

Maria Wezendonk - secretaris KKD:
“De bibliotheek is een betrouwbare samenwerkingspartner. Het grote bereik onder de Duivense bevolking helpt ons in ons streven om de creativiteit in Duiven in de ruimste zin van het woord te bevorderen.”

Mikado

Mikado speelt een centrale rol in de opbouw en continuïteit van het lokale vrijwilligerswerk door informatie te geven en door vraag en aanbod samen te brengen.

Derk Jan van Melis - Mikado:
“De belangrijkste reden om met Kunstwerk! de Bibliotheek samen te werken is dat in onze ogen de bibliotheek hét ontmoetingspunt is voor mensen van alle leeftijden, jong, oud, man, vrouw, autochtoon of allochtoon; Iedereen komt er weleens. De bibliotheek staat garant voor kwaliteit, gezelligheid en professionaliteit. Daarom kunnen leerlingen in het kader van een maatschappelijke stage op een uitdagende manier kennis maken met de brede samenleving waarin we leven. De bibliotheek heeft de contacten, de boeken (inspiratie) en de ervaring om mensen wegwijs te maken. De bibliotheek gaat ook met zijn tijd mee; op digitaal gebied is er van alles te doen en te beleven.”

ROC / Rijn IJssel

Rijn IJssel is hét onderwijscentrum voor beroepsonderwijs in Arnhem en omgeving. Vele jonge mensen en volwassenen worden hier opgeleid. Rijn IJssel werkt nauw samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en overheid.

Manon Best – docent:
“Bij Rijn IJssel weten steeds meer laaggeletterden de weg naar het Taalpunt van de Bibliotheek te vinden. Ook toe-leiders vragen om informatie, waardoor Rijn IJssel via de bibliotheek een steeds duidelijker gezicht krijgt. Ook is er de mogelijkheid voor groepen cursisten om buiten openingstijden de bibliotheek te bezoeken. Al met al een belangrijke samenwerking die juist die doelgroepen bereikt die de weg naar de bibliotheek niet uit zichzelf vinden”

Balans

Een vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

Rianne Broer – Balans:
“Niet iedereen die naar de bieb komt, wil boeken lenen. Een belangrijk deel is op zoek naar informatie. Balans wil mensen helpen bij hun zoektocht naar oplossingen voor hun problemen. Openbare ruimtes, zoals bibliotheken, zijn daar bij uitstek geschikt voor omdat mensen er de tijd nemen om te luisteren en te praten.”

MEE Oost-Gelderland

MEE Oost-Gelderland biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een beperking te maken hebben. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een autisme spectrumstoornis, chronisch zieken, ouderen, maar ook de mensen uit hun omgeving.

Lucy Glaap – MEE:
“Net als MEE is de bibliotheek gericht op informatievoorziening. Maar als toegankelijke en onafhankelijke openbare plek bereikt de bibliotheek toch weer een ander publiek. Samenwerking stelt ons in staat ons publieksbereik te vergroten.”

Stichting Kunstwerk

De stichting Kunstwerk in Westervoort organiseert al meer dan 10 jaar tentoonstellingen van professionele kunstenaars op twee locaties in Westervoort: Huize Vredenburg en de Westervoortse Bibliotheek.

www.kunstwerkwestervoort.nl

Basisscholen in de Liemers

In de Liemers zijn 34 basisscholen. Deze worden jaarlijks door middel van het educatief aanbod geattendeerd op de producten van Liemers Bibliotheken die speciaal ontwikkeld zijn voor het basisonderwijs. De scholen maken intensief gebruik van het educatief aanbod.

Lilian Scholts Leesconsulent/Mediacoach - Mirelle Besselink Leesconsulent/Mediacoach:
“De door de bibliotheek aangeboden producten sluiten aan op de kerndoelen die de basisscholen dienen te behalen. De bibliotheek tast zoveel mogelijk af wat de wensen van het basisonderwijs zijn, en past hier de producten zo goed mogelijk op aan."